Kotel Herz na biomasoReference za kotle HERZ

Mikro sistem daljinskega ogrevanja

Cistercijanska opatija Stična - 500 kW

Za ogrevanje skrbi kotel na sekance Herz BioMatic 500 kw.
Kotel deluje od leta 2008.

 
kotel Herz image